Kalıcı Makyaj Boyası İçindekiler

Posted by mayacms 04/07/2019 0 Comment(s)

 

Kalıcı makyaj boyası dediğimiz yarı kalıcı boyalar, microblading boyası, kalıcı kaş kontürü boyası, kalıcı eyeliner boyası isimleri altında güzellik sektöründe yaygın bir şekilde kullanılan boyalardır.

 

Kalıcı Makyaj Boyaları İçinde Kullanılan Boya Hammaddeleri Nelerdir?

 

Kalıcı makyaj boyalarının formülasyonlarında % 60 varan oranda renk vermekten sorumlu olan hammaddeler bulunur.

 

Bu hammaddelerin pigmentler ve boyalar olmak üzere iki ana grupta incelenmesi gerekir. Boyalar, çözünme özelliğine sahip ve biyolojik olarak parçalanabilirken, pigmentler çözünmez, foto kararlı ve kimyasal olarak da dayanıklıdırlar. Bu nedenle kalıcı makyaj ürünlerinde pigmentlerin kullanılması tercih edilir.

 

Kimyasal açıdan bakıldığında, pigmentler organik veya inorganik olarak sınıflandırılabilir:

 

İnorganik pigmentler, mat ve parlak olmayan renk skalalarını sunar. Demir, titanyum ve krom gibi çeşitli elementlerin oksitlerinden yapılıdırlar. Özellikle karbon siyahı içinde polisiklik aromatik hidrokarbon, krom oksit içinde kromyum VI demir oksit içinde ise nikel, krom, bakır ve kobalt varlığı safsızlık açısından çok dikkatli değerlendirilmelidir.

 

Ağır metal terimi, yüksek ya da düşük yoğunluğa sahip konsantrasyonlarda zehirli veya zehirli olan herhangi bir metalik kimyasal elementi ifade eder.

 

Formüle eklendikten sonra yapıları bozulamaz ya da yok edilemezler.

 

Ağır metal örnekleri arasında cıva (Hg), kadmiyum (Cd), arsenik (As), krom (Cr), talyum (Tl) ve kurşun (Pb) yer alır.

 

Son kullanım ürününde bulunabilecek maksimum miktardaki ağır metal miktarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

Tehlikeli Maddelere Ait Maksimum Miktarlar

Ağır metal

Arsenik

Baryum

Kadmiyum

Kobalt

Kromyum

Bakır

Civa

Kurşun

Selenyum

Antimon

Kalay

Çinko

Kriter (mg/kg)

2

50

0.2

25

0.2

25

0.2

2

2

2

50

50

 

 

 

 

 

Organik pigmentler ise, daha parlak olmalarının yanı sıra, geniş renk skalasına sahiptir. Baryum sülfat ve titanyum oksit ile karıştırıldığında kalıcılıkları artar.

 

Monoazo, diazo, ksantan, doğal boyalar, indigoid, antrakinon, aminoketon, heterosiklik, kinolin, triarilmetan, fitalosiyanin, pirol keton şeklinde alt gruplara sahiptir.

 

Monoazo, ksantan, indigoid, fitalosiyanin, antrakinon gruplarının kalıcı makyaj boyalarında kullanımı yasaktır.

 

Azo boya maddeleri içinde aromatik amin varlığı safsızlık açısından çok dikkatli değerlendirilmelidir.

 

27 aromatik amin ve 35 boyar maddenin PMU boyalarda kullanımı yasaklanmış, 15 boya maddesinin ise kullanımına kısıtlama ve safsızlık değerlendirmesinin mutlaka yapılması gerektiği bilinmektedir.

 

 

 

 

 

Kullanımı Kısıtlı Ya da Tümüyle Yasaklanmış Hammaddeler :

 

 

2-amino-6-etoksiynaftalin

4-amino-3-florofenol

4-aminoazobenzen

Benzidin

Bifenil-4-ilamin

4-kloroanilin

4-kloro-o-toluidin

3,3'-D-diklorobenzidin

3,3'-dimetoksibenzidin

3,3'-dimetilbenzidin

6-metoksi-m-toluidin,

4-metoksi-m-fenilendiamin

4,4'-metilenbis (2-kloroanilin)

4,4'-metilendianilin

4,4'-metilendi-o-toluidin

4-metil-m-fenilendiamin

2-naftilamin

5-nitro-o-toluidin

Krisen

Di- (2-etilheksil) fitalat

Berilyum

Kloroform

Dibutil fitalat

Anthrasen

O-anisidin

Nikel

Vinil klorür

Benzo (a) antrasen

 

 

Kullanımı Kısıtlı Ya Da Tümüyle Yasaklanmış Boyar Maddeler : 

 

RENK ADI

CI - RENK KODU

RENKLENDİRİCİ TÜRLERİ

Asit yeşili 16

44025

 

 

 

 

Organik kimyasallar,

stilbenler,diarilmetanlar, triarilmetanlar, ksantanlar, akridin,

kinolonlar, metinler, tiazoller, indaminler, indofenoller,

azinler, oksazinler, tiyazinler, aminoketonlar,

antrakinonlar, indigoitler ve fitalosiyaninler

Asit kırmızı 26

16150

Asit mor 17

42650

Asit mor 49

42640

Asit sarı 36

13065

Mavi 7

42595

Yeşil 1

42040

Kırmızı 1

45160

Kırmızı 9

42500

Mor 1

42535

Mor 10

45170

Mor 3

42555

Açık mavi 1

64500

Açık mavi 106

-

Açık mavi 124

-

Açık mavi 3

61505

Açık mavi 35

-

Mor 3

42535:2

Mor 39

42555:2

Sıvı mavi 35

61554

Sıvı kırmızı 49

45170:1

Sıvı mor 9

42555:1

Açık turuncu 3

11005

 

 

 

 

 

Monoazo grupları içeren organik kimyasallar

yapı

Açık turuncu 37

-

Açık kırmızı 1

11110

Açık kırmızı 17

11210

Açık sarı 3

11855

Açık sarı 9

10375

Turuncu 5

12075

Kırmızı 53

15585

Sıvı turuncu 7

12140

Sıvı sarı 1

11000

Sıvı sarı 2

11020

Sıvı sarı 3

11160

Sıvı kırmızı 24

26105

Diazo grupları içeren organik kimyasal

 

 

Kalıcı Makyaj Boyaları İçinde Boya Hammaddeleri Dışında Kullanılan Maddeler Nelerdir?

 

  • Sürfektan Maddeler : Yüzey gerilimini ayarlamak, daha iyi dağılım sağlamak için kullanılan yüzey aktif maddeler

 

  • Tiksotropik Maddeler : Pigmentin çökelmesini engelleyen tiksotropik maddeler (örn. Silika)

 

  • Bağlayıcı Maddeler : Örneğin, polieterler, polivinilpirrolidon, blok kopolimer ve Shellac, PMU boyasının ciltyüzeyine daha kolay uygulanmasını sağlarlar.

 

  • Dolgu Maddeleri : Genellikle inorganik maddeler (örneğin silika ve baryum sülfat), pigmentlerin daha dağılmasına yardımcı olan maddelerdir.

 

  • Koruyucular : Açıldıktan sonra ürünün korunmasını sağlar ve ağırlıkça % 1.5'e kadar konsantrasyonlarına izin verilir.

 

  • Alkoller : Örneğin etanol ve izopropil alkol, boyanın akışkanlığını ve uygulama sonrasında hızlı kurumasını sağlamak amacıyla kullanılabilir.

 

  • Gliserin : Hümektan gibi davranır ve viskoziteyi artırmaya yardımcı olur. Propilen glikol % 30 konsantrasyon miktarı kadar kullanılabilir.

 

  • Su : Ana çözücü madde olarak kullanılır.